Spoločnosti fingold s.r.o. venujú veľkú pozornosť bezpečnosti produktov svojej výroby alebo produktov, ktorých sú predajcom. Všetky naše produkty majú potrebné certifikáty, Vyhlásenia o zhode výrobku a musia byť zhotovené podľa našich a zahraničných platných noriem.

Samozrejmosťou je, že napríklad u všetkých produktov, kde zabezpečujeme montáž a inštaláciu elektrických zariadení a tieto sú pripevnené na dreve, podkladáme nehorľavý materiál a tým zvyšujeme odolnosť voči nepredvídateľným udalostiam.  

Ďalej dbáme na to, aby bezpečnosť človeka pri používaní jednotlivých produktov bola na prvom mieste. K tomu vytvárame takú úpravu prvkov ( podlahový rošt v saune a INFRA, dno víriviek, vstup do bazénov, protišmykové dlažby v parnóm kúpeli ) , aby nedošlo k úrazom používateľov našich produktov .