Sú veľmi dôležité pri rozhodovaní už pri kúpe produktu, pretože zákazník už vopred vie koľko energie sa spotrebuje napríklad za hodinu, deň, mesiac alebo rok a tým bude vedieť koľko ho bude stáť prevádzkovanie zakúpeného produktu.

Pre informáciu uvádzame priemerné spotreby energií a výšky finančných prostriedkov potrebných na prevádzku nami ponúkaných produktov :

  • Sauny - pri priemernej veľkosti sauny 2 x 2 x 2 m = 8 m³ a saunovej piecke o výkone 8 kW je spotreba elektrickej energie za hodinu používania sauny cca. 8 kWh, čo pri priemernej cene 1 kWh = 0,18 €, predstavuje sumu 1,44 € / hodina. Pri iných saunách je to opäť iba násobok výkonu piecky a ceny 1kWh elektrickej energie
  • INFRA - pri priemernej veľkosti INFRA ( pre 2 osoby ) sú rozmery cca 1,3 x 1,1 x 1,95 m. Pre takúto kabínu používame spravidla 5 infra žiaričov o priemernom výkone 300 W, čiže spotreba elektrickej energie je 1,5 kW, čo pri priemernej cene 1 kWh = 0,18 €, predstavuje sumu 0,27 € / hodina.
  • Parné kúpele - pri priemernej kabíne o veľkosti 8 m³ a parného generátora o výkone 8 kW, predstavuje sumu 1,44 € / hodina.
  • Vírivky - u víriviek je priemerná spotreba elektrickej energie súčtom všetkých elektrických zariadení ( vodné filtračné a hnacie čerpadlá, vzduchové čerpadlo, UV lampa a iné ). Toto v priemere predstavuje 5,4 kW, čo pri priemernej cene za 1 kWh = 0,18 €, predstavuje sumu 0,97 € / hodina. Ďalšou položkou je voda, ktorá sa v priemere môže vymieňať 1 x za mesiac a pri priemernom objeme vody cca 1000 l = 1 m³ predstavuje sumu 0,85 € / mesiac. Okrem toho pri vírivkách je nutné počítať s cenou za použitú chémiu na úpravu vody ( úprava môže byť chlórová, bezchlórová na báze aktívneho kyslíka alebo na báze solivácie ). Tu je priemerná cena týchto prípravkou asi 0,7 &euro. Všetky čerpadlá a ohrev, nie sú v činnosti celých 24 hodín, preto spotreba el. energie je v skutočnosti asi 0,5 €/h. / mesiac.
  • Bazény - tu je to veľmi podobné ako pri vírivkách, len namiesto objemu 1000 l = 1 m³ je priemerný objem bazénu o veľkosti 7 x 3,5 x 1,5 m = 36,75 m³. Potom suma za použitú vodu je vo výške 31,24 €/ sezóna ( ak sa o vodu pravideľne staráme, potom je nutné ju vymieňať iba 1 x za sezónu ). Priemerná cena za použitú chémiu ( chlórová, bezchlórová, solivácia ) na úpravu vody v bazéne predstavuje sumu 25 € / sezónu.
  • WELLNESS - suma za prevádzku celého WELLNESS je súčtom výkonov všetkých použitých elektrických zariadení, objemovej spotreby vody a spotreby potrebnej chémie na úpravu vody. Táto sa vypočíta vždy podľa skutočne použitých prodoktov v celom WELNNESS a prenásobí sa cenou za 1 kWh.