Pred kúpou každého produktu by ste si mali vždy ujasniť, čo tým chcete dosiahnuť a čo od toho očakávate.

Mali by ste sa rozhodnúť v týchto otázkach:

 • umiestnenie (exteriér, interiér, svetová strana...)
 • rozmery a velkosť
 • typ a výbava produktu
 • počet osôb
 • aký materiál bude použitý
 • aká technológia bude použitá
 • aké doplnky a príslušenstvo budú použité
 • aká bude stavebná príprava (či v mieste osadenia bude dostatočná elektrická energia, voda, kanalizácia...)
 • kedy chcem inštaláciu a montáž
 • či dosiahnem nejakú úsporu pri používaní domáceho produktu
 • akú má domáci produkt výhodu oproti využívaniu verejného produktu