Dôležitou súčasťou pri realizáciach našich produktov je ich správna odborná inštalácia a montáž.

Naši remeselníci sú odborne vyškolení, preverení viacročnou praxou a svoje vedomosti a nové technologické postupy si neustále dopĺňaju a osvojujú. Predsa sa však z času na čas niečo pokazí a preto je ZÁRUKA veľmi dôležitá, aby ste po kúpe výrobku dlhšiu dobu nemuseli vynakladať ďalšie finančné prostriedky. Naše spoločnosti preto dávajú záruku v zmysle európskych normatívov a i naviac nasledovne:

  • technológia produktov - minimálne 24 mesiacov
  • drevené súčasti sauny a INFRA - minimálne 36 mesiacov
  • výlisky vírivých vaní - 36 - 60 mesiacov, podľa typu

Okrem toho je možné si predĺžiť ZÁRUČNÚ DOBU za presne stanovených podmienok, podľa priania zákazníka.