Servis bazénov je dôležitá časť už pri predaji. Každý zákazník musí vedieť v akom časovom horizonte bude odstránená možná závada.

I keď naše spoločnosti využívajú iba vyspelé technológie s neustálym vývojom a novými trendmi, predsa sa však stane ako i pri iných výrobkoch, že vznikne problém a výrobok prestane fungovať.

Preto vykonávame servis všetkých naších produktov v presne dohodnutom čase uvedenom už pri uzatváraní zmluvy o dielo, pri čom kladieme dôraz, aby bol servis vykonaný včas, odborne a bezodkladne. Tu prednostne riešime servis pri verejných prevádzkach, aby tieto nemali zbytočné prestoje.

VŽDY SI VOPRED DOHODNEME DÁTUM A ČAS KAŽDÉHO SERVISU.

Fotogaléria

bazeny-servis