Zabezpečujeme výkon funkcie stavebného dozora pri celej realizácií stavebnej pripravenosti, ktorú realizuje nejaká firma alebo živnostníci z blízkeho okolia inštalácie bazéna.

Stavebný dozor dohliada na kvalitu a postupnosť prác, radí ako práce vykonávať a dohliada pri osadzovaní základných prvkov bazéna - spodná výpusť, otvory na svetlá, trysky, skimre, protiprúdová krabica do steny a prívodné káble elektrickej energie.

Činnosť stavebného dozora vykonávame bezodplatne, ak už máme uzatvorenú zmluvu o dielo na realizáciu bazéna.

Taktiež pred uzatvorením zmluvy o dielo odovzdávame komplet stavebnú dokumentáciu pre bazén aj s technickou spravou - zasa bezodplatne.

Fotogaléria

bazeny-stavebny-dozor