Parné kúpele (turecké kúpele, taktiež nazývané Hammam) majú náročnejšiu stavebnú pripravenosť ako ostatné produkty.

Tieto sa dajú rozdeliť na vlastnú stavebnú pripravenosť a pripravenosť pre osadenie technológie parného kúpeľa:

1. Vlastná stavebná pripravenosť miestnosti parného kúpeľa:

Parná kabína je  vytvorená z umelých segmentov alebo vo väčšine prípadov je to obmurovaný   priestor, ktorý by mal mať strop v tvare kopule - čiastočne zaoblený so znížením smerom k stenám. Strop môže mať aj tvar sedlovej strechy. Takéto tvary stropu sa robia z dôvodu zabránenia odkvapkávania vyzrážanej pary. V strope môže byť osadená mriežka odvetrania a vývod automatickej dezinfekcie. 

Bočné steny sú spravidla kolmé so zabudovanými lavicami - sedačkami iba v jednej úrovni. Na voľnej stene je riešený prívod pary zakončený ústiami pary, ktorý zabraňuje popáleniu parou. Lavice sú budované cca  45 - 55 cm od podlahy. Široké sú spravidla 40 - 60 cm. Sklon operadiel a lavíc musí byť vždy taký, aby umožňoval priebežný odtok kondenzu smerom na podlahu a do guličky. Sedadlá by mali byť vyhrievané termorohožami DEVI so samostatným termostatom. 

Vlastná miestnosť parného kúpeľa musí byť vždy zateplená (napr. tvrdený polystyrén STIRODUR, hrúbky minimálne 3 cm), čím dosiahneme optimálne výkony parného generátora. Steny, strop, ako i lavice je ideálne obložiť keramickým, skleneným alebo iným obkladom. Pod týmto obkladom musí byť realizovaný hydroizolačný náter minimálne v dvoch vrstvách, aby sme dosiahli stupeň nepriepustnosti z miestnosti parného kúpeľa do okolia. Týmto opatrením zabraňujeme znehodnoteniu konštrukcie celej stavby. 

Podlaha by mala byť mierne spádovaná do podlahovej kanalizačnej výpuste  (guličky), a mala by byť zabezpečená protišmykovou povrchovou úpravou.

Dverný otvor by mal byť presný - rozmerov 1880 x 790 mm, aby sa mohli riadne osadiť parné dvere. Rozmery môžu byť aj atypické - s ohľadom na architektonické riešenie a charakter parného kúpeľa napr. v kúpeľoch, zdravotných zariadeniach a rehabilitačných zariadeniach (širšie dvere pre imobilných).

Okrem uvedeného musia byť v miestnosti pary riešené vývody z PVC trubiek na stenách - pre svetlo, tepelný snímač prípadne ovládanie aromaterapie.

2. Pripravenosť na osadenie technológie parného kúpeľa:

V technologickej miestnosti, ktorá musí mať dostatočnú veľkosť pre osadenie celej technológie parného kúpeľa a dostatok priestoru na obsluhu, musí byť riešený prívod studenej vody o priemere 1/2" - 3/4" ukončený guľovým ventilom a kanalizácie PVC trubkou o priemere 32 - 40 mm. Prívod vody a kanalizácie je riešený vždy tam, kde bude zavesený parný generátor. Výška vývodov je cca 50 cm nad podlahou a šírka medzi nimi je 70 cm. Okrem toho vedľa prívodu vody musí byť privedený hlavný prívod elektrickej energie - kábel CYKY 5 x 2,5 - 5 x 4 - 5 x 6 mm2 (vždy podľa výkonu parného generátora). Kábel musí byť vyvedený cca 60 cm nad podlahou v dĺžke minimálne 1,5 m bez prerušenia od hlavného rozvádzača. Musí byť istený 16, 20 alebo 25 A trojpolovým ističom a prúdovým chráničom. 

Tesne pri hlavnom prívode elektrickej energie musí byť (najlepšie pod omietkou) vývod prepojenia PVC hadicou (tzv. husí krk) medzi parným generátorom a ovládačom (tento sa spravidla osadzuje v technologickej miestnosti), ktorý sa osadzuje vo výške cca 160 cm nad podlahou. Od ovládača musí ísť prepojenie (najlepšie pod omietkou PVC trubka, tzv. husí krk) do tepelného snímača (čidla), ktorý je vyvedený v parnom kúpeli spravidla 150 - 170 cm od podlahy.

Mimo uvedeného musí byť od parného generátora (pod omietkou vedená PVC trubka, tzv. husí krk) vedený prepoj ku svetlu do miestnosti parného kúpeľa, ktorý sa osádza 15 cm pod stropom, na stene. 

Ak je v parnom kúpeli riešené osvetlenie tzv. hviezdne nebo, tak sa v technologickej miestnosti musí riešiť prívod elektrickej energie káblom CYKY 3 x 2,5 mm2. Vývod kábla musí byť nad stropom parného kúpeľa v tzv. medzistrope.  Para musí byť vyvedená v parnom kúpeli cca 10 - 15 cm nad podlahou a prívod je zhotovený z medených rúriek o priemere 15 mm. Prívod musí mať vždy spád smerom k vyústeniu pary. Prívod môže byť rozdelený na viac vyústení. 

Ak je v parnom kúpeli riešená automatická dezinfekcia, je taktiež potrebné  pripraviť potrebný rozvod, ktorý je riešený z medených 1/2" rúrok z technologickej miestnosti až do stropu miestnosti parného kúpeľa, kde musí byť vyvedený minimálne 5 cm zo stropu.  

Parný generátor je veľmi citlivý na tvrdosť vody, a tým sa usadzujú v ňom vápenné kaly. Preto vždy používame upravenú vodu dostatočne zmäkčenú, aby generátor pary čo najdlhšie pracoval bez poruchy.  Toto je najlepšie riešiť v technologickej miestnosti ihneď za prívodom vody rôznymi druhmi úpravní vody.

Fotogaléria

parne-kupele-podmienky-instalacie