sauny-navody

SAUNY - návody

Sauny

Každý nami predávaný a inštalovaný produkt musí mať pri jeho odovzdávaní doložený i NÁVOD na používanie každého produktu ...

  • fingold ALFA , s.r.o., Kubrická 43, 911 01 Trenčín, SR
sauny-podmienky-instalacie

SAUNY - podmienky inštalácie

Sauny

Stavebná pripravenosť pre zhotovenie sauny je jednoduchá.

  • fingold ALFA , s.r.o., Kubrická 43, 911 01 Trenčín, SR
sauny-servis

SAUNY - servis

Sauny

Zodpovedný prístup k vykonávaniu servisu sáun je našim krédom a vždy sa snažíme vykonať servis v najkratšom možnom čase. ...

  • fingold ALFA , s.r.o., Kubrická 43, 911 01 Trenčín, SR
sauny-druhy-podla-sposobu-zhotovenia

SAUNY - druhy podľa spôsobu zhotovenia

Sauny

Sauny podľa spôsobu zhotovenia môžeme rozdeliť na sauny z masívu a sauny sendvičovej konštrukcie.

  • fingold ALFA , s.r.o., Kubrická 43, 911 01 Trenčín, SR
sauny-druhy-podla-velkosti

SAUNY - druhy podľa veľkosti

Sauny

Všetky sauny môžu využívať užívatelia v polohe sediacej alebo ležiacej.

  • fingold ALFA , s.r.o., Kubrická 43, 911 01 Trenčín, SR
sauny-druhy-podla-teploty-a-vlhkosti

SAUNY - druhy podľa teploty a vlhkosti

Sauny

Podľa teploty vyhrievania potiarne (prehrievarne) a vlhkosti v nej môžeme sauny rozdeliť na:

  • fingold ALFA , s.r.o., Kubrická 43, 911 01 Trenčín, SR
sauny-saunovy-kupel

SAUNY - saunový kúpeľ

Sauny

Saunový kúpeľ označuje fyzikálne prostredie, ktoré si v saune vytvárame alebo využívame. Saunový kúpeľ je fyzikálne pros ...

  • fingold ALFA , s.r.o., Kubrická 43, 911 01 Trenčín, SR
sauny-skladba

SAUNY - skladba

Sauny

Každá sauna sa skladá alebo iba z potiarne ( prehrieváreň ) pri súkromnej saune a k tomu nejaké zázemie ako napr. sprcho ...

  • fingold ALFA , s.r.o., Kubrická 43, 911 01 Trenčín, SR
sauny-vekova-hranica-pre-saunovanie

SAUNY - veková hranica pre saunovanie

Sauny

Obecne platí, že deti do 3 rokov a dospelí nad 65 rokov by nemali saunu používať.

  • fingold ALFA , s.r.o., Kubrická 43, 911 01 Trenčín, SR