Podľa teploty vyhrievania potiarne (prehrievarne) a vlhkosti v nej môžeme sauny rozdeliť na:

 
  • klasická suchá (fínska) - potiareň sa vyhrieva na teplotu až do 100 stupňov celzia pri vlhkosti maximálne do 10%. Táto teplota zaručuje prehriatie tela a následné potenie. Uvedený druh sauny je viazaný na zvýšené zaťaženie organizmu, ale  intenzívnym potením sa odbúravajú z tela vo veľkej miere škodlivé látky.
  • vlhká (mokrá) - potiareň sa vyhrieva na teplotu maximálne do 90 stupňov celzia a polievaním horúcich kameňov (do vody sa môžu aplikovať aj rôzne vône) v určitých intervaloch sa vytvorí tzv. neriadený  parný ráz, kde sa krátkodobo zvýši vlhkosť v saune ať o 10 - 25%, a tým sa dosiahne rýchle a účinné potenie. Tento druh sauny v menšej miere zaťažuje organizmuis a účinnosť saunovania je veľmi vysoká.
  • parná sauna - pre tento druh sauny sa používajú kombinované pece - to znamená pece, ktoré umožňujú jednak vyhrievať potiareň až do 100 stupňov celzia, ale majú súčasne zabudovaný aj parný generátor, ktorý generuje vodu na paru. Tým sa v saune zvyšuje relatívna vlhkosť. Takouto pecou a s príslušným ovládačom je možné v saune vykonávať tzv. riadený parný ráz, kde je možné voliť si teplotu a relatívnu vlhkosť po stupňoch a % podľa potreby. Vždy tu platí zásada, že súčet teloty a vlhkosti musí byť maximálne do 110, inak by sa sauna nedala používať. (Pri tomto druhu doporučujeme cca. 70 stupňov celzia teplotu a cca. 40 % vlhkosť). Tento druh saunovania je veľmi efektívny, najmenej zaťažuje organizmus a v poslednom období sa stáva najpopulárnejší pre všetky vekové kategórie užívateľov aj z dôvodu cenovo dostupných kombinovaných saunových pecí. 
  • kombinovaná sauna s infra kabínou (2 alebo 3 druhy terapie v jednej kabíne - 2 alebo 3 v 1) - pokročilé nové technológie saunových pecí a infražiaričov umožňujú v poslednej dobe vytvárať také podmienky v saune (saunovej kabíne alebo vstavanej saune), ktoré môžu iba v jednej miestnosti vykonávať saunovanie alebo využívať aj terapiu infra kabíny. Podmienkou takéhoto zdvojenia funkcií sauny je dodržanie podmienok príslušnej normy - t.j. zabezpečiť ovládačom aby obidva systémy nemohli pracovať súčasne. Takýto druh využívania sauny a infra kabíny v jednej kabíne (miestnosti) podstatne šetrí finančné prostriedky (zhotovenie dvoch kabín je vždy drahšie) a zároveň umožňuje riešiť saunu a infra kabínu na menšom priestore (ušetrí sa minimálne 1,5 - 2,5 m2 priestoru, ktorý sa dá využiť na iné účely - napr. umiestnenie odbpočinkových lavíc). 

Fotogaléria

sauny-druhy-podla-teploty-a-vlhkosti
  • pieckna_02