Stavebná pripravenosť pre zhotovenie sauny je jednoduchá.

U saunovej kabíny, ktorá je umiestnená v rohu alebo pri stene väčšej miestnosti, je nutná iba vodorovná podlaha vytvorená z vodonepriepustného a ľahkoudržiavateľného materiálu. Najlepšia pre tento účel je keramická, kamenná, alebo betónová dlažba. Môže to však byť i drevená podlaha, plávajúca podlaha, korok, linoleum atď.

Pri vstavanej saune ( riešenej do vopred vymurovanej miestnosti ) je to okrem už zhotovenia vrchnej vrstvy podlahy ako už bolo uvedené, i vytvorenie dverného otvoru pre osadenie saunových dverí. Z dôvodu unifikácie rozmerov saunových dverí, je ideálny stavebný otvor pre saunové dvere 195 x 75 cm. Ak to okolnosti nedovoľujú ( architektonické riešenia všetkých otvorov, vchod do sauny pre imobilných atď. ), stavebný otvor pre dvere môže mať aj iný rozmer, ale šírka by nemala byť menšia ako 65 cm. Do dverného iného otvoru sa osadia atypické saunové dvere. 

Pri verejných ( komerčných ) vstavaných saunách okrem už uvedeného musia byť splnené ďalšie podmienky - podlaha musí mať spád ku dverám, kde pred saunou musí spád pokračovať až k podlahovej vpusti ( guličke ) a miestnosť musí byť tak vysoká, aby sa do nej dala zhotoviť sauna minimálne vnútornej výšky 2100 mm.

Pri všetkých vstavaných saunách musí byť vopred pripravený nasávací otvor pre prívod studeného vzduchu o rozmere minimálne 15 x 10 cm alebo o priemere 8 - 10 cm. Tento musí byť umiestnený 10 - 15 cm nad podlahou v mieste, kde bude umiestnená saunová pec. Pod stropom ( 10 - 15 cm od stropu ) musí byť taktiež pripravený odvetrávací otvor pre odvod horúceho vzduchu po saunovaní o rozmeroch minimálne 15 x 10 cm alebo priemeru 8 - 10 cm a umiestnený v stene naprieč od nasávacieho otvoru, ale riešený do interiéru a nikdy nie do exteriéru (tu by vznikol rosný bod od dvoch podstatne odlišných teplôt, a tým aj znehodnotenie sauny). 

Okrem takejto stavebnej pripravenosti musí byť ešte riešený i prívod elektrickej energie.  Spravidla je to 5 žilový kábel CYKY pre napätie 400 V ( 5 x 2,5 mm2, 5 x 4 mm2 alebo 5 x 6 mm2 - vždy podľa výkonu pece ). Kábel musí byť vedený od rozvádzača neprerušovane a musí byť istený samostatným ističom znova podľa výkonu pece ( 16 A, 20 A alebo 25 A ). Iba pre malé sauny ( do 4 m) sa používa 3 žilový kábel 3 x 2,5 mm2 pre napätie do 240 V. 

Vyvedenie kábla u saunových kabín je vždy v mieste umiestnenia kabíny vo výške minimálne 210 cm od podlahy pričom dĺžka kábla musí byť minimálne 4 metre od miesta vyvedenia. U vstavaných sáun je vyvedenie kábla riešené v mieste umiestnenia ovládača a spravidla je to vo výške 160 cm od podlahy vedľa dverí.  Dĺžka kábla od steny musí byť v tomto prípade minimálne 50 cm. Ak použijeme saunovú pec s ovládačom na piecke, tak okrem už uvedeného kábla musí byť ešte riešený i kábel 3 x 1,5 mm2 CYKY pre svetlo (tento sa osádza pod omietku od vypínača, ktorý je mimo priestoru sauny až do priestoru sauny a umiestnenia svietidla).  

Fotogaléria

sauny-podmienky-instalacie