Saunový kúpeľ označuje fyzikálne prostredie, ktoré si v saune vytvárame alebo využívame. Saunový kúpeľ je fyzikálne prostredie s kontrastnými hodnotami teploty a vlhkosti, vytvárané v prehrievarni (mikroklíma sauny) či využívané v ochladzovni (makroklíma sauny). Je to vlastne striedavý kúpeľ.

Sauny môžeme rozdeliť hneď do niekoľkých skupín v závislosti na:

  • stavebnom type – exteriérové a interiérové
  • veľkosti prevádzky – jednopriestorové alebo viacpriestorové sauny
  • zameranie prevádzky – verejné alebo rodinné sauny
  • spôsobu využitia saunového kúpeľa – regeneračné alebo rehabilitačné sauny
  • spôsobu ohrevu – dymové, komínové, elektrické alebo plynové sauny
  • záujmových skupinách – sauny pre materské alebo iné školy, pre dorast, pre podniky alebo podnikateľov, pre športové alebo iné zložky dospelej generácie alebo dôchodcov, a pod.

Fotogaléria

sauny-saunovy-kupel