Každá sauna sa skladá alebo iba z potiarne ( prehrieváreň ) pri súkromnej saune a k tomu nejaké zázemie ako napr. sprchový kút alebo vaňa v kúpelni a k tomu ďalší blízky priestor na odpočinok a uvoľnenie ( samostatná malá miestnosť v dome alebo využitie ostatných miestnosti v byte, dome, atď. ).

Naproti tomu každá sauna slúžiaca pre verejné účeli má okrem už spomínaných základných častí aj časti patriace k zázemiu sauny - recepciu, prezliekáreň, sprchy, WC, odpočinkovú časť, masáže, občerstvenie a pod.
Tieto časti sa vždy volia v závlislosti od plánovaný počet navštevníkov sauny.
 
Prvou základnou súčasťou je prehrievareň, tiež nazývaná saunová kabína. Druhou základnou časťou je ochladzovňa.
Jedine prítomnosť oboch základných prvkov charakterizuje saunu ako funkčnú saunovú jednotku. Iba takto pojaté stavebno-technické zariadeniu umožňuje  prehrievací resp. ochladzovací saunový kúpeľ pre pobyt pre nahé osoby, teda saunovanie.
 
K základným prvkom sauny sa pridávajú ešte ďalšie funkčné priestory podľa miestnych potrieb a podmienok. Napríklad respirum je vo veľkých saunách vyčlenený priestor umožňujúci krátke „ nadýchnutie či oddýchnutie“, teda slúžiaci na krátky odpočinok po ukončení každého ochladnenia alebo po ukočení saunovania vôbec. V malých saunách však tieto ďalšie priestory nemusia pripadať do úvahy, pretože ich nahradzujú iné funkčné priestory bytu alebo zariadení fitness či rehabilitáciu. Napríklad spomínané respirum nahradí jednoduchá lavica umiestnená v chladnejšej časti sauny.

Fotogaléria

sauny-skladba