Obecne platí, že deti do 3 rokov a dospelí nad 65 rokov by nemali saunu používať.

Avšak toto zaškatuľkovanie nie je úplne smerodatné, pretože každý človek inak znáša teplotu a vlhkosť v saune. Ak napr. deťom a starším osobám znížime teplotu v saune na 50 - 60 ° C, potenie prebieha a pritom tieto osoby nemajú tak namáhaný organizmus a pobyt v saune bez problémov môžu absolvovať.

Tak isto chorí ľudia by nemali pobyt v saune absolvovať, resp. by takýto úmysel o navštevovaní sauny mali konzultovať so svojim lekárom, ktorý vie posúdiť, či sauna určitému človeku neškodí - vždy je to individuálne podľa typu choroby. 

Pre všetkých nás ostatných je pobyt v saune úplne normálna činnosť a je pre človeka prospešný. Veď napr. z tela sa vylučujú potením ťažké kovy, uvolňujú sa svaly, kĺby a zlepšuje sa činnosť dýchacích ciest. Okrem toho pravidelným saunovaním človek pri potení stráca na hmotnosti, pretože sa znižuje percentuálny podiel vody v tele človeka.

Fotogaléria

sauny-vekova-hranica-pre-saunovanie