Každý typ vírivej vane pre súkromné účely má individuálne podmienky inštalácie. Vždy sa na konkrétny prípad určí ako bude vírivá vaňa inštalovaná, ako bude riešený prívod vody, kanalizácie a elektrickej energie.

Napustenie a vypustenie vody

Obecne platí, že pre nainštalovanie vírivej vane nie je potreba žiadnej pevnej vodoinštalácie, pretože voda sa vymieňa v priemere 1 krát za 3 mesiace hadicov (samospádom do kanalizácie alebo je možné hadicu pevne prepojiť s kanalizáciou). Vírivá vaňa sa napúšťa z najbližšieho vodovodného vývodu (sprcha, umývadlo a iné), prípadne tesne pri vani je inštalovaná vodovodná batéria.

Prívod elektrickej energie

Vírivá vaňa musí byť pripojená káblom vedúcim priamo z rozvodnej skrine. Kábel musí byť istený ističom (16 A, 20 A alebo 25 A) a prúdovým chráničom (30 ms a 30 mA). Ďalej doporučujeme priviesť i uzemňovací kábel. Privedená elektrická inštalácia musí byť vykonaná iba odbornou firmou a pri inštalácii je potrebné predložiť revíznu správu.

Prívod elektrickej energie je potrebné riešiť odlišne u jednotlivých druhov vírivých vaní:

SÚKROMNÉ VÍRIVKY, na ktoré je potrebné iba prívod 230 V ( obyčajná zásuvka ) : 

                                                1 ks - istič ovládania a pohonnej jednotky: 16 A

                                               1 ks - prúdový chránič: 30 mA, 40 A, 40 ms

                                               1 ks - prívodný kábel CYKY: 3 x 2,5 mm2 

SÚKROMÉ VÍRIVKY, na ktoré je potrebný prívod 400 V ( trojfázový prúd ) :

                                               1 ks - istič ovládania pohonných jednotiek, bloweru a ohrevu: 20A

                                               1 ks - prúdový chránič: 30 mA, 40 A, 40 ms

                                              1 ks - prívodný kábel CYKY: 5 x 2,5 mm

 Káble musia byť vyvedené najlepšie z podlahy alebo tesne nad podlahou v mieste uloženia vírivej vane, pričom ich dĺžka musí byť minimálne 5 m.

VŽDY PRED KÚPOU JEDNOTLIVÉHO TYPU A DRUHU SÚKROMNEJ VÍRIVKY, MUSÍTE KONZULTOVAŤ S NAMI VÝVOD PRÍVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE.

Fotogaléria

sukromne-virivky-podmienky-instalacie