Zodpovedný prístup k vykonávaniu servisu celých WELLNESS je našim krédom a vždy sa snažíme vykonať servis v najkratšom možnom čase.

Naša firma zabezpečuje kompletný servis, rekonštrukcie a opravy jednotlivých produktov - všetkých druhov a typov zhotovených v prvom rade našou firmou a pokiaľ máme dostatočný časový priestor, aj produktov zhotovených inými firmami alebo svojpomocou. Pri servise všetkých produktov sa v prvom rade snažíme o zistenie závady a túto alebo odstránime priamo na mieste alebo závadu odstránime v čo najkratšom čase po zabezpečení náhradných dielcov.

Všetky opravy a servis urobíme v čo najkratšom možnom termíne bez zbytočných prestojov a naťahovania času.

ZODPOVEDNE A V KRÁTKOM ČASE VYKONÁVAME ZÁRUČNÉ OPRAVY A SERVIS AKO I POZÁRUČNÉ OPRAVY A SERVIS.

Fotogaléria

wellness-servis