Medzi najvhodnejšie telesné aktivity pre všetky vekové skupiny bezpochyby patrí plávanie. Plávaním sa posilňuje zdravie a v ozdravnom procese pozitívne vplýva na urýchlenie zlepšenia zdravia.