Technológiu predovšetkým tvorí - piesková filtrácia, 6 - cestná hlava, hydromasážne čerpádlá, vzduchové čerpadlo, riadiaca jednotka, plastové rúrky a hadice, ventily, spätné klapky a iné.

Piesková filtrácia

Jej kvalita podmieňuje udržiavanie čistoty vody v bazéne.  Správne navrhnutá filtrácia s čerpadlom a šesťcestným ventilom by mala cca za  5 - 6 hodín prefiltrovať celý objem vody v bazéne.

Skimmer

Odvádza vodu z bazéna do filtračného zariadenia. Dodáva sa vo veľkostiach podľa typu bazénu a veľkosti filtrácie. Počet skimmerov je určený kubatúrou bazéna a výkonom filtrácie.

Trysky

Privádzajú vodu späť do bazéna. Ich počet je opäť závislý od veľkosti bazéna a výkonu filtračného zariadenia. Trysky sa osádzajú v hornej alebo dolnej časti bazéna v závislosti od druhu bazéna.

Dnová výpusť

Je dôležitou súčasťou recylkulácie vody v bazéne, pretože okrem vypúšťania vody pri čistení môže slúžiť aj na odvádzanie vody do filtrácie, čím sa zvyšuje premiešanie vody  napr. pri chemickej úprave vody.

Rozvody vody

Sú robené zo silnostenových rúr alebo tlakovými hadicami s príslušnými spojkami. Spájajú jednotlivé prvky technológie.

Svetlá

Môžu mať rôzny výkon. Dotvárajú celkový dizajn bazénu a umožňujú kúpanie vo večerných hodinách.

Fotogaléria

technologie-pre-bazeny