V parnom kúpeli musí byť okrem už spomínaných prvkov aj podlahová výpusť (gulička) a prívod vody.

Najlepšie je osadenie sprchovej batérie na teplú aj studenú vodu na takom mieste,  aby neprekážala sediacim osobám v kúpeli. Voda v kúpeli slúži jednak na očistenie parnej kabíny, ale aj pre užívateľov kúpeľa, ktorí ju môžu využívať na vytváranie striedavého kúpeľa ochladzovaním tela. 
 
V parnej kabíne môžu byť vytvorené aj rôzne druhy ník, s ktorých môže vytekať voda, rôzne druhy fontánok a svetelných efektov.
 
Dôležitým pre pohodu pobyu v parnom kúpeli je i systém vyhrievania sedačiek a podlahy temokáblami. Na tieto účely sa najviac používajú tenké vykurovacie rohože DEVI. Tu je eliminovaná tepelná príjmavosť podlahy a sedačiek s chodidlom a telom človeka, ktorý sa tak cíti príjemne. Vykurovacie rohože DEVI sa osadzujú pod poslednú povrchovú vrstvu podlahy a sedačiek. Vývody od týchto rohoží, ako i vývod od tepelného snímača vykurovania sa vyvedú vždy do technologickej miestnosti, kde musí byť napojenie na elektrickú energiu. Snímač je prepojený s vhodným termostatom, ktorým nastavujeme vykurovanie na požadovanú teplotu.
 
 

 

Fotogaléria

prislusenstvo-do-pary
  • para_006
  • para_005