Technológiu parného kúpeľa tvorí predovšetkým parný generátor s ovládacím panelom a snímačom, ktorý zabezpečuje jeho správny chod.

Parný generátor a ovládač sa osadzuje vždy mimo miestnosti parného kúpeľa. Výkon parného generátora musí byť taký, aby zachytával všetky vplyvy - t.j. predovšetkým objem parnej kabíny, materiál použitý na stavbu parnej kabíny, odvetranie parnej kabíny a spôsob zateplenia (správny tepelný odpor miestnosti kabíny). Spravidla môžeme povedať, že správne je navrhnutý parný generátor o výkone (kW), ktorý je súčinom objemu kabíny a koeficientu 0,85 (objem kabíny v m3 x 0,85).
Parný generátor (naša firma používa značku HELO alebo HARVIA) je tvorený z prvkov tej najvyššej kvality. Plášť generátora, ako aj nádrže sú zhotovené z nehrdzavejúcej ocele. Výhrevné telesá sú odolné proti korózii a chemikáliám. Je tu zabudovaný elektronický regulátor vodnej hladiny, prepínač teplôt, elektronický spínač reagujúci na nízky stav hladiny vody v nádrži a teplotný snímač. Okrem toho je vybavený funkciou automatického vyplachovania. Ovládač parného generátora má elektronické ovládanie s rôznymi možnosťami nastavenia a programovania.
 
 
 
 
Ďalším prvkom v parnej kabíne je ústie pary. Ich počet sa určuje podľa veľkosti parného kúpeľa a v závislosti na výkone parného generátora.
Prvkom vytvárajúcim atmosféru v pare je bezpochyby osvetlenie. Toto môže byť jednoduché (tvorené iba 12 V svietidlom) alebo na strope môže byť vytvorené tzv. hviezdne nebo (súbor žiariviek privedených optickými káblami od zdroja).
Pohodu v pare vytvára i automatické dávkovanie vône a esencií, ktoré sa môže ovládať priamo z miestnosti parného kúpeľa.
Vo verejných parných kúpeľoch sa taktiež využíva automatické čistenie priestoru kabíny - zo stropu sa tlakom dostáva do priestoru kabíny dezinfekčný prostriedok, ktorý zabezpečí potrebnú hygienu zvyčajne v priestore kabíny.  Celý priestor sa následne opláchne vodou, ktorá je vyvedená v priestore kabíny. Voda zároveň slúži aj na ochladenie resp. vytvorenie efektu striedavého kúpeľa pre užívateľov parnej kabíny.
 
Okrem uvedených zariadení môže byť v parnom kúpeli nainštalovaná i solivácia, ktorá má nemalý vplyv na zlepšenie zdravotného stavu dýchacích ciest človeka. 

Fotogaléria

technologia-parneho-kupela