Saunu tvorí prehrievareň a jej prírodné okolie. Ide tu o najvernejšie napodobenie prapôvodnej zrubovej sauny, aká je doposiaľ rozšírená na fínskom vidieku či slovanské kúpele typu sauny (baňa).

Nemožno poprieť, že ide o napodobnenie prípadne i o verné prevedenie prastarej dymovej sauny. Takáto stavba  z dreva stála kvôli nebezpečiu požiaru v dostatočnej vzdialenosti od ostatných obydlí. Vo Fínsku je väčšinou na brehu jazera alebo mora a je skrytá za terénnou vlnou, prípadne za stromami či kríkmi, takže neporušuje prírodnú líniu terénu. A to je hodné uznania kvôli ekologickému pohľadu, ale i pre snahu v tak málo obývanej severskej prírode dosiahnuť vysokú mieru súkromia.
 
Zdá sa, že tento typ sauny vyhovuje v našich podmienkach iba vtedy, ak nadväzuje na obydlie, ktoré zaisťuje zázemie s určitým komfortom hygieny, možnosťou odpočinku i pohybovej aktivity. Optimálne podmienky sú pri lokalizácii tejto sauny v tesnej blízkosti  napríklad rekreačného obydlia v prírodnom prostredí alebo rodinného obydlia na záhrade. 
Najúčelnejšie zriadenie tejto sauny je v blízkosti bazéna na záhrade obydlia. I keď nie doslova, naplňuje to do istej miery princíp sauny vo fínskej prírode, lokalizovanej poväčšine na okraji vodnej plochy.
 
Zaujímavým riešením tohto typu je mobilná prehrievareň, ktorú možno preniesť na saunovanie kamkoľvek do prírody.
 
Nenahraditeľná hodnota vyššie popísaného typu sauny je v tom, že umožňuje plné využitie prírodného okolia k bezprostrednému styku s čerstvým vzduchom, slnkom, kľudom a krásou prírody, a to po celú dobu saunovania.
 
Najviac sú u nás rozšírené exteriérové sauny z profilov drevenného masívu hrúbky 40 - 64 mm, ďalej sú to tzv. SUDOVÉ SAUNY, kedy je sauna vyhotovená z hrubých masívnych dosák hrúbky 25 - 50 mma vyprofilovaných tak, aby do seba zapadali. Po výškovóm obvode sú stužené kovovými tiahlami ( aby sa drevo nerozsušilo a tým by vznikli netesnosti, ktoré by mali za následok únik tepla so sauny ) a v neposlednom rade sú to sauny z guľatiny dreveného masívu, ktorých tesnosť sa zabezpečuje izoláciou a táto sa prekryje drevenými lištami.
Vo všetkých týchto typoch exteriérových sáun môžu byť použité elektrické piecky alebo piecky na tuhé palivo - tieto sú najviac používané vo Fínsku.

Fotogaléria

exterierove-sauny