Sauna nemusí byť vždy viazaná len na prírodne prostredie, i keď je to bezpochyby najlepšie riešenie.

Ukázalo sa, že podmienky dnešného života zaháňajú človeka do kolektívnych domov alebo do hustej zástavby rodinných obydlí (a to i vo Fínsku). Sauny sú preto umiestňované do interiéru a nachádzame ich v ľudských príbytkoch na vidieku i v mestách. Dostali sa do nevyužívaných pivníc, kotolní, stodôl, kôlní i altánov. Objavujú sa i na rovných strechách, v podkroví, na verandách, chodbách, na lodiach i vo vlakoch. 
Pritom však záleží na tom, do akej miery sa podarilo napodobniť a snáď i využiť prírodné podmienky, ktoré potrebujeme najmä na ochladzovňu.

Fotogaléria

interierove-sauny