Zriadenie rodinnej sauny je jednoduché – stačí iba jeden priestor.

Pri verejnej saune je to iné. Tam je to pochopiteľne iné, pretože tento typ sauny je určený iným ľuďom než tým z jednej rodiny. Má charakter verejného zariadenia, a to pochopiteľne vyžaduje ďaleko väčšie stavebno-technické, dispozičné i prevádzkové podmienky.

Súkromné ( rodinné ) sauny majú oproti verejným výhodu súkromia osôb, ktorí tieto sauny používajú. Ďalšou výhodou je čas, kedy používanie sauny je vtedy, keď to užívateľovi najviac vyhovuje, to znamená, že nie je odkázaný na určité otváracie hodiny atď.

Fotogaléria

sukromne-sauny