Vírivé vane s prepadovým žľabom slúžia hlavne pre verejné účely, kde spolu s vhodnou filtráciou, vyrovnávacou nádržou a inými doplnkami spĺňajú najvyšie nároky na kvalitu vody v zmysle platných noriem.

Voda z takejto vírivky voľne prepadá do žlabu, ďalej odteká do vyrovnávacej nádrže a odtiaľ je nasávaná čerpadlom filtrácie, potom ohrievaná alebo inak upravovaná vracia sa späť k tryskám. Z hľadiska technológie je vždy pre ňu nutné vyčleniť pomerne veľkú technologickú miestnosť - hlavne pre vyrovnávaciu nádrž a ostatné príslušenstvo.

Objem týchto víriviek je spravidla od 500 - 2500 litrov. Z dôvodu veľkej spotreby vody pri užívaní sa voda nevypúšťa, vírivka zostáva trvale napustená, pričom  voda cirkuluje .

Vírivky sú určené hlavne pre interieri, ale dajú sa prevádzkovať aj v exterieri, pri použití určitých úprav.

Masážny systém je zhodný s vírivkami pre súkromné účely. Možno v nich voliť rôzne druhy trysiek s rôznym spôsobom masáže - t.j. rotačné, pulzné, priame, bodové atď. Samozrejmosťou u týchto víriviek sú perličkové trysky. Vírivky sú vačšinou vybavené  osvetlením, ktoré je pod vodou, dávkovacím systémom pre dezinfekciu, ozonátorom, ovládaním priamo na telese vírivky atď. V čase nevyužívania takejto vírivky je z dôvodu menších nákladov na ohrev a úpravu vody, ako i z dôvodu zníženia vlhkosti v priestore, kde je vírivka umiestnená, používaný termoizolačný kryt. Používaná elektronika zabezpečuje automatické prefiltrovanie vody i v čase, kedy sa vírivka nevyužíva.    

NAVŠTÍVTE NÁS ALEBO MY VÁS RADI NAVŠTÍVIME NA MIESTE INŠTALÁCIE VÍRIVKY, POINFORMUJEME VÁS O VŠETKÝCH MOŽNÝCH ALTERNATÍVACH, ABY VÁM TIETO NOVÉ INFORMÁCIE POMOHLI PRI ROZHODOVANÍ PRI SPLNENÍ VAŠEHO SNA - REALIZÁCÍI KVALITNEJ VÍRIVKY.

Fotogaléria

verejne-virivky-zakladne-informacie