Sú súčasťou vírivej vane pre verejné účely, nakoľko sa z nich odvádza voda do filtrácie.

Samotná vírivka pre verejné účely je iba výlisok so sústavou trysiek a hadíc. Voda sa cez prelivový žľab odvádza do vyrovnávacej nádrže, ktorá musí mať objem zodpovedajúci veľkosti vírivej vane. 

Vyrovnávacie nádrže sa zhotovujú z: 

  • zo sklolaminátu - 1000 l (1620 x 1220 x 830 mm)

                                    - 2000 l (3320 x 1220 x 830 mm)

  • z polyetylénu     - 1000 l (1580 x 920 x 950 mm)
  • vymurované alebo vybetónované (objem závisí od typu vírivky) a následné vyfóliované ťažkou fóliou hrúbky 1,5 mm. Tento druh vyrovnávacích nádrží musí mať vždy zabudovanú bazénovú podlahovú výpusť (guličku). Taktiež v čase stavebnej prípravy nadrže musia byť realizované prestupy cez steny (vždy podľa dodanej projektovej dokumentácie). Z dôvodu menšieho odparovania je vždy potrebné vyrovnávaciu nádrž prekryť krytom z PVC, sklolaminátu alebo solárnou plachtou.  

Fotogaléria

vyrovnavacie-nadrze-verejnych-viriviek