Každý typ vírivej vane pre verejné účely má individuálne podmienky inštalácie. Vždy sa na konkrétny prípad určí ako bude vírivá vaňa inštalovaná, ako bude riešený prívod vody, kanalizácie a elektrickej energie. Okrem toho sa musia určiť, kde presne budú jednotlivé vývody v technologickej miestnosti umiestnené.

Vírivky s prepadovým žľabom a vyrovnávacou nádržou musia mať vždy okrem priestoru umiestnenia vlastného výlisku vane i technologickú miestnosť pre umiestnenie vyrovnávacej nádrže a potrebnej technológie, ktorá je vždy oddelená od od vlastnej vírivky. Miestnosť pre vaňu ako i technologickú miestnosť musí byť vždy odvetraná, klimatizovaná alebo vybavená odvlhčovačom. Rozmer miestnosti vždy závisí od typu vane.

V miestnosti, kde sa vaňa nainštaluje, musia byť vždy také stavebné otvory na trase premiestňovania vane, aby vlastný výlisok bolo možné bez problémov preniesť.   

V tejto miestnosti musí byť miesto pre potrebné technológie (hadice, trubky, elektrické káble), ktoré sú nutné viesť do technologickej miestnosti (táto sa môže nachádzať vedľa miestnosti vírivky alebo pod ňou).

Technologická miestnosť musí byť dostatočne veľká, aby sa do nej zmestili okrem vyrovnávacej nádrže a filtračnej jednotky s čerpadlom, aj plastové nádrže na dezinfekciu, potrebné potrubia, snímače atď.

Technologická miestnosť musí mať vžda kanalizačnú výpusť (guličku) v podlahe pre prípad havárie systému. Ďalej v nej musí byť prívod kanalizácie umiestnenej nad podlahou rozmerov minimálne  Ø 50 mm a prívod vody o priemere minimálne 1" ukončený guľovým ventilom.

Elektrická energia musí byť vedená do miestnosti budúceho ovládača (rozvádzača)  1 x CYKY kábel 3 x 2,5 mm2  16 A istič + prudový chránič,  2 x  CYKY kábel 5 x 4 mm2 25 A trojpólový istič + prúdový chránič 30 ms, 40 mA. Káble musia byť napojené priamo na rozvodnú skriňu bez prerušenia.

Fotogaléria

verejne-virivky-podmienky-instalacie